E39 - ett BOT projekt i Norge

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2004
Nyckelord / Keyword
E39
Sammanfattning / Summary
SE
15 km s0r for Trondheim pågår for tiden bygging av 22 km ny E39 mellom 0ysand og
Thamshavn, Orkanger. Prosjektet er det färste av 3 vedtatte OPS prosjekt innen norsk
samferdsel. (OPS - Offentlig Privat Samarbeid; er en variant av BOT-modellen). I prosjektet inngår en byggekontrakt på st0rrelsesorden 1,5 mrd Nkr. Byggetid april --03 til september --05. I tillegg inngår en drifts- og vedlikeholdskontrakt som strekker seg over 25 år. Verdi ca 400 mill kroner.

« Tillbaka