E-18 i tunnel under Oslo sentrum

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Arbeidet med planene for fremføring av E-18 gjennom Oslo sentrum
har pågått i over 50 år. Ulike forslag har vaert lansert opp
gjennom årene, og standarden har endret sig i takt med trafikutvikling
og miljøkrav.
39
I slutten av 70 årene/begynnelsen av 80 årene var optimismen stor hos veimyndighetene med tanke på å gjennomføre bygging av en 6- felts tunnel i løsmasse gjennom Oslo sentrum. Ca 200 m. av tunnelen ble også bygget i forbindelse med nybygg for Norges Bank. I 1984 ble imidlertid nye alternativ for E-18-forbindelsen lagt frem. Vegdirektoratet blant annet ønsket vurdert en trase hvor store deler av tunnelen kunne bygges i fjell, og fra private forslagsstillere ble det lagt frem et forslag å bygge hele traseen i senketunnel på sjøbunnen. En intens og i:cke alltid like saklig diskusjon gikk for seg i de naermest årene hvor både offentlige veimyndigheter, private konsulentfirmaer og politikere var sterkt engasjert. Prosessen endte i februar 1987 med valg av Fjellinjen som trase for E-18 gjennom Oslo sentrum.

« Tillbaka