Dynamisk tunneldrivning för bättre kvalitet på tunnelprofilen och minskad projekttid

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2017
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Tid och kostnad är starkt relaterade till varandra vid drivning av tunnlar. Entreprenörerna
driver vanligtvis sina projekt med tidsreducering som ett av huvudmålen,
men att hålla tunnelprofilen så nära planerade ritningar som möjligt är
minst lika viktigt för att hålla nere extra kostnader och risk för vite. När storlek eller form av tunnelprofilen ändras, eller när bergförhållanden påverkar brytningen, behövs ofta tidskrävande justeringar av borrplanen eller en väldigt erfaren borriggsoperatör. En annan tidskrävande aktivitet i salvcykeln, som för övrigt även är en säkerhetsrisk, är att manuellt måla berget för bulthålsborrning. Innovationer från Atlas Copco där borrplanen generas direkt på borriggen har resulterat i att kvaliteten på tunneln har kunnat ökas på ett säkert sätt samtidigt som tid och kostnader minskas. Genom att generera borrplanen på borriggen, kan andra aktiviteter i salvcykeln tas bort samtidigt som kvaliteten av tunneln blir bättre. Atlas Copcos RCS5-system tillsammans med ”Dynamic Tunneling Package” är exempel på utrustning och mjukvara som behövs för att skapa dessa fördelar för nuvarande och framtida tunnelprojekt. Fallstudier som använder detta utrustningspaket kommer att belysas.

« Tillbaka