Dubbelspårsutbyggnad Strängnäs-Härad

Författare / Author
Företag / Affiliation
NCC
Konferens / Conference
År / Year
2016
Sammanfattning / Summary
SE
Dubbelspårsutbyggnaden av Svelandsbanan mellan Strängnäs och Härad
omfattar bl a 8,5 km nytt spår parallellt med befintligt spår, 3 km lång bergtunnel
parallell med befintlig spårtunnel, 3 st nya vägbroar och 6 st nya järnvägsbroar.
Utbyggnaden sker mitt i centrala Strängnäs med krav på full framkomlighet för resande under byggtiden. Kontraktet är en totalentreprenad i samverkan mellan Trafikverket och NCC. NCC THU står för projekteringen för bergtunneln. Projektering och bergschakt för tunneln omfattar utmaningar som tunnelpåslag mitt i stan med låg bergtäckning, dålig bergkvalitet och ovanpåliggande fjärrvärmeledning samt tunnelpassager med mycket låg bergtäckning under befintlig bergrumsanläggning och utrymningstunnlar. Utbyggnaden sker mellan 2014- 2017. I mars 2016 har flera av utmaningarna i projektet passerats och vi vill på BK-dagen ge en statusrapport av projektet.

« Tillbaka