Drivning av pilot tunnel genom MBZ Halladsås

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2007
Sammanfattning / Summary
SE
Hallandsåsprojektet är en del av utbyggnaden av Västkustbanan, som syftar till att
förbättra kommunikation med järnväg längs västkusten. Banverket (BV) är beställare av
projektet och Skanska Vinci (SV) är enterprenör. Tunnlarna genom Hallandsås består av två parallella tunnelrör vardera 8,6 km långa. När de är i drift kommer kapaciteten på tågtrafiken att öka från dagens 4 till 24 tåg/timme. Tunga godstransporter kommer också att möjliggöras. SkanskVinci är totalenteprenör vilket innebär att SV är ansvarig även för projektering/konstruktion. För behandling och uttag av pilottunneln genom Möllebackzonen (MBZ) är Skanska Teknik (Skanska Sverige AB) huvudprojektörer. Vinci CGP som är den andra huvudprojektören i projektet svarar bland annat för konstruktion av den permanenta förstärkningen med betongelement (lining) som installeras bakom tunnelborrmaskinen. Hallandsåsprojektet är ett unikt projekt med höga krav och speciella svårigheter bl a i form av en mycket varierande geologi. Möllebackzonen är en identifierad zon med fullständigt vittrat och mycket dåligt berg (ler-silt omvandlat) och mycket vatten. För att ta sig igenom MBZ beslutades att en förbehandling med frysning och injektering skulle utföras. I den "främre" delen ska frysning stabilisera och täta tunneln medan för den "bakre" delen ska injektering täta berget till en tillräcklig nivå för att minska injekteringsinsatsen från TBM:en. För att komma fram till MBZ:a har en 600 m lång accesstunnel drivits emellan huvudtunnlarna. Genom en välfungerande tunnelcykel, anpassad till de tekniska kraven, och utförd med försiktighet och yrkesskicklighet har pilot tunneln drivits genom fullständigt vittrat berg under 130 m vattentryck.

« Tillbaka