Driftsäkerhet- En angelägenhet för hela företaget

Författare / Author
Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Driftsäkerhetsarbete för att nå produktionsmålet.
För att uppnå produktionsmålen och sänka kostnaderna är det
väsentligt att driftsäkerhetsarbete bedrivs både i produktion
och utveckling.
Driftsäkerhet består av:
Funktionssäkerhet: Underhålsmässighet: Underhållssäkerhet: Hur ofta går en utrustning sönder. Hur lätt är det att reparera en trasig utrustning. Hur länge måste man vänta på reparation av en trasig utrustning.

« Tillbaka