DPS - Dual Precussion System. Ett säkert sätt att borra i fyllnadsmassor och kvartära formationer

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1997
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
En del av Atlas Copco Craelius utvecklingsarbete är att finna metoder och lösningar som ger möjlighet att på ett lätt sätt klara svåra borrförhållanden. Vid borrning i fyllnadsmassor och kvartära formationer, uppstår ofta problem i form av: - Dålig borrsjunkning vilket är mycket tidsödande. - Spolproblem med risk för fastborrning och förlust av borrsträng som konsekvens. För att möjliggöra borrning i instabila formationer utvecklades under 60-talet ett borrsystem kallat OD.

« Tillbaka