DIGITALISERING OCH AUTOMATION I GRUVINDUSTRIN, GER ÖKAD EFFEKTIVITET OCH SÄKERHET

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2018
Sammanfattning / Summary
SE
SAMMANFATTNINGGruvutrustning som lastmaskiner, truckar, borraggregat, krossar m.fl. är viktiga komponenter i produktionskedjan i dagens underjordsgruvor. Dessa producerar kontinuerligt stora mängder data från systemens sensorer, instrument, kameror, navigationssystem och andra komponenter. Att kunna omvandla rå data från gruvutrustning, till kunskap genom att använda verktyg för data analys och system för att möjliggöra proaktiva beslut, i real-tid, är idag verklighet hos vissa gruvföretag. Tillgången till denna data i kombination med väl utbyggt infrastruktur för kommunikation med exempelvis WiFi, gör det möjligt att automatisera både fordon och processer och därmed få bättre kontroll över viktiga parametrar som tillgänglighet, resursutnyttjande, produktivitet och säkerhet. Sandvik fokuserar främst på tre områden i ramverket för vårt digitala erbjudande, som innehåller hårdvara, mjukvara och tjänster: - Autonom gruvutrustning (Automine, Autonomous equipment & features) - Ansluten gruvutrustning (MySandvik, Connected equipment) - Analys och processoptimering (Optimine, Analytics and process optimization) Sandvik har utvecklat och arbetat med system för automation och övervakning av utrustning för gruv- och anläggningsindustrin, under ett drygt decennium. Systemen och lösningarna har utvecklats genom åren i takt med tillgänglig teknologi samt praktiska erfarenheter hos och med våra kunder. Den installerade basen runt om världen är stor och erfarenheterna och referenserna är många.English title: DIGITALIZATION AND AUTOMATION IN THE MINING INDUSTRY, IMPROVES EFFICIENCY AND SAFETY

« Tillbaka