Det underjordiska Helsingfors

Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Byggandet av tunnlar har utvecklats kraftigt under de senaste
tjugo åren i Helsingfors. Tunnelbyggandets tyngdpunkt har legat
vid teknisk service-, befolkningsskydds - och trafiktunnlar.

Stadens byggnadsbestånd var i början av år 1986 ca . 140 milj. m3 varav de offentliga byggnaderna utgjorde §a. 13 milj. m3. ökningen per år har varit ca. 2,5 - 3,0 milj. m eller ca. 2%. Bergtunnlarnas andel var i början av år 1986 3,6 milj. m3. ökningens hastighet är ca. 4% per år, alltså relativt starkare än byggandet på markytan. Till dessa har inte räknats med källarutrymmen av betong, utan endast källare med ett tak av berg. Av Helsingfors bergutrymmen är hälften s.k. stora bergutrymmen (> 100 m2), och hälften mindre tunnlar. Bergutrymmen uppgår till ca. 8 m3/inv .. Ar 1990 nås gränsen 10 m3/inv., vilket anses som ett högt värde.

« Tillbaka