Det är väl på tiden att vi minskar tiden, eller? - effekten av korta fördröjningar i Aitik

Konferens / Conference
År / Year
2013
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Forskare och verksamma inom bergsprängningstekniken har länge försökt förstå
hur vi kan utnyttja energin maximalt för att optimera fragmenteringen. Vi har kommit
långt inom mycket, men inom ett område som diskuteras ofta är stötvågsinteraktionens (mellan spränghålen) effekt på fragmenteringen. Om det existerar en effekt kan detta vara till nytta för gruv- och anläggningsindustrin. För att uppnå stötvågsinteraktioner krävs väldigt korta fördröjningar mao fördröjningar ner till 1 ms mellan hålen i en rad. Under 2012 har Swebrec genomfört sprängförsök i Aitikgruvan i projektet ”Bättre sprängningsresultat med precis upptändning”, vilket är finansierat av Vinnova, LKAB, Boliden och Swebrec självt. Baserad på bergmassans dynamiska egenskaper, befintlig design och stötvågsbeteende har initieringstiderna bestämts. Detta för att utvärdera olika stötvågsinteraktioner och deras effekter på sönderbrytning, svällning, lastbarhet och efterföljande krossningsenergi. Försöken i Aitik har bestått av noggranna uppföljningar av produktionssalvor (upp till 1 miljon ton) och till dags datum har 5 salvor med korta fördröjningar samt 2 referenssalvor utvärderats genom höghastighetsfilmning, svällning, fragmenteringsanalyser, lastbarhet och effekten på krossningsenergin. Resultaten visar att vi kan se effekter av korta tidsintervall på flertalet resultatparametrar och dessa kommer att diskuteras mer specifik i artikeln. Likaså kommer de korta fördröjningarnas effekt på vibrationer redovisas.

« Tillbaka