DE FÖRSTA STEGEN MOT AUTOMATION FÖR UNDERJORDSOPERATIONER

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2022
Sammanfattning / Summary
SE

Den underjordiska gruvindustrin kan se fram emot en säkrare, effektivare och mer produktiv sprängning då Orica och Epiroc framgångsrikt har utvecklat Avatel™, en prototyp av världens första halvautomatiserade leveranssystem för sprängämnen. Avatel™ är en eftertraktad teknik från kunder inom den underjordiska brytningssektorn och kommer att leverera ett helt nytt sätt att närma sig sprängningsoperationer genom att eliminera exponering för laddningspersonal. Lösningen gör det säkert för en operatör att i hytten utföra laddningscykeln samtidigt som man minskar kostsamma, tidskrävande och ibland ineffektiva kontroller för att hantera riskerna för personal som arbetar i ett av de högsta riskområdena i en underjordisk gruva. Avatel™-prototypen representerar det första steget mot autonom laddning - ett viktigt steg i resan mot säkrare och mer produktiva sprängningsoperationer under jord. Avatel™ är byggd på Epirocs beprövade Boomer M2 och integrerad med Oricas senaste sprängämnesteknologi. Det är en semi-autonom och fullt mekaniserad laddningslösning som gör att en enda operatör kan genomföra hela laddningscykeln. En viktig möjliggörande teknik för Avatel™ är WebGen™, världens första helt trådlösa initieringssystem. Teknologierna i Avatel™ säkerställer i slutändan att rätt sprängämnen kommer att levereras i rätt hål och i rätt tidpunkt för att uppnå optimal effektivitet och önskat resultat.

English title: THE FIRST STEPS OF UNDERGROUND AUTOMATION

« Tillbaka