Databoring - Hva hendte?

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2005
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Skandinaviske entreprenører startet på 80-tallet utviklingen av fulldata borrigger til tunneldrivning sammen med utstyrsleverandørene. Målsetningen var nøyaktigere kontur, mindre sikring, mindre overmasse, raskere boring og større inndrift. Etter over 20 års erfaring med databoring drives de fleste tunneler i Sverige og Norge med relativt moderne rigger med forskjellig grad av data instrumentering. Dessverre utnyttes ikke potensialet i utstyret slik utviklerne og leverandørene tenkte seg det. Dette foredraget skal ta for seg kort historikk om utviklingen av fulldatarigger. Et litteratursøk er gjennomført for å dokumentere fordelene ved fulldata boring, og dette foredraget vil fokusere på hvorfor entreprenørene slik at potensialet i fulldata boring kan utnyttes bedre for fremtiden.

« Tillbaka