Dagens Bergutbildning vid Luleå tekniska universitet

Företag / Affiliation
LTU
Konferens / Conference
År / Year
2008
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Luleå tekniska universitet grundades 1970, då som Luleå tekniska högskola. Hösten 1971
påbörjade 47 studenter sin utbildning till civilingenjörer inom maskinteknik. Redan 1972
startade det första civilingenjörsutbildningen i geoteknik, med 4 möjliga inriktningar: gruvteknik, väg- och vattenbyggnad, mineralteknik och exploration. På våren 1976 tog den första gruppen studenter examen som civilingenjörer inom geoteknik. Lokaliseringen av landets femte högskola till Luleå var ett led i ett regionalt utvecklingsprogram kombinerat med en policy som strävade efter att lärosäten för högre utbildning skulle spridas över landet. Ett tungt argument för att placera högskolan i Luleå var närheten till gruvindustrin i Norrland. Bergutbildningen i Luleå var till en början fördelad på tre olika avdelningar: [EJ Bergteknik [EJ Bergmekanik [EJ Bergmaskinteknik alla vid institutionen för väg- och vattenbyggnad. År 1995 införlivades avdelningen för Bergmaskinteknik med avdelningen för Bergteknik. Den 1 januari 2005 skapades den nuvarande strukturen och de två avdelningarna Bergteknik och Bergmekanik slogssamman och bildade tillsammans med SweBReC (the Swedish blasting research center) samt the Center for Rock Aggregate Research forskargruppen Berganläggningsteknik vid avdelningen för Geoteknologi, institutionen för Samhällsbyggnad. Under åren som gått sedan Ltus start har utbildningen inom berg förändrats ett antal gånger, nedan följer en beskrivning av hur bergutbildningen ser ut idag.

« Tillbaka