COPROD - En borrstålsnyhet

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Hydraulisk bergborrning ger nästan obegränsade möjligheter att
öka bergborrmaskinens slageffekt. Med konventionella skarvstänger
begränsas hålområdet till 127 mm, varav den grövsta
håldimensionen förekommer sparsamt p.g.a ofördelaktigt diameterförhållande mellan borrkrona och skarvstång och begränsad spolkapacitet. Hydraulisk topphammarborrning med borrör befinner sig fortfarande i ett utvecklingsskede för såväl ovanjordsbruk som underjordsbruk. Erfarenheterna hittills är generellt sett mindre goda vid borrning ovanjord. Bland annat blir borrningskostnaden hög p.g.a korta rörlivslängder.

« Tillbaka