CLAB Etapp 2 - en utmaning för kontrollerat bergbyggande

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1998
Sammanfattning / Summary
SE
Använt bränsle och härdkomponenter från de svenska kärnkraftverken
mellanlagras vid SKB:s anläggning CLAB, Centralt mellanLager för Använt Bränsle [Figur 1]. Anläggningen är belägen på Simpevarpshalvön i anslutning till Oskarshamnsverket i Oskarshamns kommun. Lagringen sker i vattenfyllda bassänger i ett bergrum [Figur 2]. Eftersom nuvarande lagringsutrymme beräknas bli fyllt till år 2004, planeras för en utbyggnad av ytterligare ett bergrum med i princip samma utformning som det befintliga. Närheten till det befintliga lagret, där idag c:a 2600 ton utbränt kärnbränsle lagras, ställer mycket speciella krav på genomförandet av utbyggnaden i alla projektskeden.

« Tillbaka