Citytunneln - Bergrum Triangeln i Malmö - logistik i fokus

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2009
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Citytunnelprojektet i Malmö består bland annat av 14 km dubbelspår på sträckan från Malmö C till Öresundsbanan,
varav 4,5 km i borrade parallella tunnlar under Malmö. Mitt i centrala Malmö byggs den underjordiska
stationen Triangeln, som får två spår och en mellanliggande plattform. 37 000 människor beräknas dagligen resa till eller från stationen. Det 280 meter långa bergrummet som är utfräst i Bryozokalkstenen cirka 25 meter under markytan, har en spännvidd på 28 meter och en höjd på 12 meter. Entreprenör är byggkonsortiet Malmö Citytunnel Group (MCG) som består av tyska Bilfinger Berger AG (50 %) samt danska Per Aarsleff A/S (25 %) och E Pihl & Søn A/S (25 %). Samtliga berg och betongarbeten i bergrummet inklusive schakten för stationen är klara i mars 2009. Då tar arbeten med installationer och stomkomplettering vid.

« Tillbaka