Citybanan - Sprängteknisk utmaning

Konferens / Conference
År / Year
2006
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Citybanan är en planerad ny pendeltågstunnel under Stockholms innerstad. Tunneln
sträcker sig från Tomteboda i norr till befintlig pendeltågstation, Stockholm Södra i söder.
Vilket motsvarar en sträcka på cirka sex kilometer. Huvuddelen av tunneln förläggs i berg liksom två nya stationer i City och Odenplan som också ingår i projektet. Om erforderliga tillstånd och avtal erhålls enligt tidsplanen kommer entreprenadarbetena startas under 2006. På i stort sett hela sträckan som omfattas av bergarbeten finns bebyggelse ovanför tunneln. Totalt ligger cirka 300 fastigheter rakt ovanför tunnelsträckningen. Inom inventeringsområdet som sträcker sig ett par hundra meter från centrum av tunnlarna finns ungefär tio gånger så många fastigheter. Sprängningsarbetena måste anpassas till byggnader, verksamhet, vibrationskänslig utrustning samt befintlig järnvägstrafik. Under mark måste sprängningsarbetena anpassas till restriktioner i tunnelbanan och befintliga ledningstunnlar. Dessutom är bergtäckningen i korsningarna med befintliga tunnlar i flera fall mycket liten.

« Tillbaka