Channel Tunnel Rail Link - ett gigantiskt anläggningsprojekt

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2002
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Channel Tunnel Rail Link (CTRL) är Storbritanniens första stora järnvägssatsning
på över hundra år. Projektet går ut på att förbinda tunneln under Engelska
kanalen (Channel Tunnel) med centrala London (St Pancras Station) med hjälp
av en 109 km lång höghastighetsbana (Figur 1 ). Projektet godkändes av Engelska parlamentet 1996. CTRL är uppdelat på två sektioner som var och en består av ca 10 större kontrakt. Sektion 1 går från Channel Tunnel till Fawkham Junction i Kent och ligger i fas med tidplanen. Idag är nästan alla anläggningsarbeten avslutade och installationer och testning återstår, invigning sker år 2003. Sektion 2, den återstående sträckan in till London som också inkluderar två nya stationer i Stratford (East London) och Ebbsfleet (North Kent) , har precis startat och invigs 2006. Den totala projektkostnaden uppgår till 5,2 Miljarder GBP, dvs nästan 80 Miljarder SEK. Den här artikeln beskriver kontrakt C240 (Stratford Box till Barrington Rd, Figur 2) som genomförs av ett joint venture mellan Costain, Skanska och Bachy Soletanche (CSBJV) och består av två stycken 4,7 km långa TBM tunnlar samt två stora ventilationsschakt. Kontraktet är på ca 120 miljoner GBP (1 ,8 Miljarder SEK) och kontraktstiden ca 3 år. Tunnlarna drivs genom ett högexploaterat område med 100-tals fastigheter samt existerande järnvägsspår ovan tunnlarna. Tunnlarna drivs huvudsakligen i en geologisk formation som består av hårt packad siltig sand vilket kräver en sköldad tunnelborrningsmaskin av typen Earth Pressure Balanced (EPB). Artikeln kommer att beskriva generella fakta från projektet, men tar också upp några speciella utmaningar. Den är uppbyggd kring projektets huvuddelar, de två ventilationsschakten samt tunneldrivningen, men innehåller också ett avsnitt om "partnering" eftersom samarbetsformen mellan projektets aktörer är en central del i hur CTRL genomförs.

« Tillbaka