Bränsleceller - ny energikälla för gruvfordon

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2003
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Dagens underjordsgruvor står inför ett antal utmaningar. Priset på mineraler som produceras
sjunker i faktiska termer. Samtidigt väntar ett ökat kostnadstryck som ett resultat
av strängare hälso- och säkerhetsregler när det gäller utsläpp och buller som underjordsfordon orsakar. Bränsleceller väntas bli nästa generation kraftkälla för transportfordon. Förväntningarna på deras totala dominans inom transportområdet mynnar ur bränslecellens förutsättningar att uppnå noll-emission och låg ljudnivå. Rena, säkra och produktiva bränslecellsdrivna fordon, även om de är dyrare, erbjuder en lösning för nästa generation utrustning under jord.

« Tillbaka