Borrkronor med diamantbelagda hårdmetallstift - investering som betalar sig

Författare / Author
Konferens / Conference
År / Year
2006
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Utvecklingen av diamantbelagda, ytterst slitstarka hårdmetallstift för sänkborrkronor har pågått som projekt i ett femtontal år. Diamantstiften har under åren förändrats avsevärt från den första prototypen fram till dagens 6:e generation. Ett antal avgörande utvecklingssteg har gjort det möjligt att idag med framgång använda sänkborrkronor med diamantbelagda stift. Fördelarna med “diamantborrkronor” är speciellt uppenbara vid borrning av djupa hål i mycket förslitande berg, vilket ofta utgör borrningsförutsättningarna i t ex sublevel stoping. Vi vill med ett verkligt fall visa vilken effekt dessa borrkronor kan ha på den totala produktiviteten, och identifiera potentiella kostnadsbesparingar i borrnings- och sprängningsprocessen.

« Tillbaka