Borrigars integration med gruvors CAD- och Planeringssystem

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2009
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Gruvkartan och planeringsdata, kompletterad med information om malmgränser från geologer och kartörer,
överförs från gruvornas Microstationbaserade CAD- och planeringssystem direkt till borriggarna i gruvan.
Borraren navigerar själv riggen i enlighet med gruvkartan, som visas on-line i riggen. Sedan skapar borraren själv sin borrplan direkt vid fronten baserat på information från gruvkartan. Borrning sker med standard ABC Regular. Återrapportering sker direkt från riggen tillbaka till CAD-systemet. Cirkeln sluts och färsk information är tillgänglig i alla produktionsled. All dataöverföring baserar sig på IREDES standarden. Delar av systemet används även vid Outokumpu OY’s gruva i Kemi, där planeringsdata från Surpac överförs direkt till borriggarna. Riggarna är nätverksanslutna för snabb tillgång till färsk data. Även Simba W6C vid LKAB:s gruva i Kiruna är nätverksanslutna både för att ta emot planeringsdata, återrapportera utfall och för att fjärrövervaka den autonoma driften.

« Tillbaka