BLAST OPTIMIZATION INCLUDING AUTOMATIC BOREHOLE PLACEMENT AND AUTOMATIC ROCK MASS CHARACTERIZATION

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2020
Sammanfattning / Summary
EN

SUMMARY
Within the EU-funded research initiative SLIM (sustainable low impact mining) several innovations for the surface mining sector are introduced. Among others the automatic design of blast layouts considering the actual geometric and geologic conditions is addressed. This includes: (i) automatic rock mass characterization including the determination of rock structures, (ii) automatic placement of boreholes according to the current shape of the bench face, and (iii) automatic association of volumes to boreholes for loading. In order to close the control cycle for blast optimization, latest tools for muck pile characterization are applied This includes: (i) measurement of muck pile volumes and comparison with the according bank volumes and (ii) 3D fragmentation analysis including the detection of boulders.

Svensk titel: OPTIMERAD SPRÄNGNING INKLUSIVE AUTOMATISK BORRHÅLSPLACERING OCH AUTOMATISK BERGMASSAKARAKTÄRISERING
Inom det EU-finansierade forskningsinitiativet SLIM (sustainable low impact mining) införs flera innovationer för ytbrytningssektorn. Bland annat behandlas den automatiska utformningen av spränglayouter med tanke på de faktiska geometriska och geologiska förhållandena. Detta inkluderar: (i) automatisk bergmassakaraktärisering inklusive bestämning av bergstrukturer, (ii) automatisk placering av borrhål enligt den aktuella formen på bänkytan, och (iii) automatisk belastning av borrhålen. För att stänga kontrollcykeln för optimering av sprängning tillämpas de senaste verktygen för karaktärisering av muckhögen. Detta inkluderar: (i) mätning av muckhögvolymer och jämförelse med motsvarande bankvolymer och (ii) 3D-fragmenteringsanalys inklusive upptäckt av stenblock.

« Tillbaka