Bergtekniska lösningar i Västlänken

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2016
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Västlänken är ett kommande stort byggprojekt för infrastrukturbranschen i
Norden. Projektet innebär byggnation av tunnlar och konstruktioner som kommer
att passera genom högst varierande markförhållanden. Tillsammans med
omedelbar närhet till befintlig stadsbebyggelse ställer projektet stora krav på stadsplanering, projektering och utförande. ÅF tar fram bygghandling för samtliga större bergdelar inom projekt Västlänken. Entreprenad Haga är en av tre delsträckor som har planerade tågstationer. Stationsutrymmet i Haga ska utföras både i berg och i betong. Tekniska lösningar kring den ovanligt stora spännvidden i stationsutrymmet medför innovativ design både vid projektering och vid dimensionering, med hårda krav i utförandefasen. Entreprenad Kvarnberget är komplex. Inom delområdet kommer bland annat berguttag för Västlänken att ske i direkt anslutning till grundläggning hos befintlig bebyggelse. Kvarnberget kommer att projekteras med omfattande restriktioner och krav på precision vid berguttag. Sannolikt kommer det att krävas undersökningar i byggskedet vilket möjliggör framtida överskridande branschsamarbete mellan entreprenör och konsult.

« Tillbaka