Bergschakten vid Södra Länken, Etapp SL 23, Nynäsvägen

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2004
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Entreprenaden omfattade sträckan mellan Söderstadion i norr och 300 m söder om
Sofielundsvägen i söder. Figur 1 visar den ungefärliga sträckan. Beställare var
Vägverket och totalentreprenaden utfördes av Skanska med dotterbolaget
Schakt & Sprängning som bergentreprenör. Etapp SL 23 bestod i stora drag av bergsprängning för: 1. Sänkning av Nynäsvägen mellan 5 och 8 m. 2. Broar och trafikplatser. 3. Ramper och betongtunnlar ner till befintliga bergtunnlar, med en högsta pallhöjd på 18 m. 4. Stödmurar samt gravar för alla slags ledningar. 5. Borrning för all injektering och bergförstärkning . . Den totala bergvolymen var 130 000 m3 samt 26000 borrmeter för ridå-, botten- och kontaktinjektering samt 1000 st. bergbult.

« Tillbaka