Bergrom for lagring av miljøfarlig industriavfall

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Industriavfall fra sinkproduksjonen ved Norzink AS i Odda er
tidligere pumpet ut i Sørfjorden, en sidearm til Hardangerfjorden.
I kombinasjon med annen industriell virksomhet i området har
dette ført til forurensing i indre del av Sørfjorden . For å begrense miljøulempene ved produksjonen bygges nå bergrom ca. 2km nord for fabrikkanlegget for lagring av avfallet. Bergrommenes lengde er ca. 210m og de har en høyde på inntil 23,5m og bredde 17,5m. Effektivt lagringsvolum er ca . 60 .- 70.000 m3 pr. hall, tilsvarende ca. 1 års produksjon. Det er planlagt bygget ca. en hall pr. år . Til nå er to haller ferdig bygget, en av disse er fylt og den andre er under oppfylling . Den tredje hall, som er under bygging forventes å være klar til oppfylling i februar 1989. Byggekostnad pr. hall er ca . 12 mill. NOK og ärlige driftsutgifter er ca . 1 mill. NOK.

« Tillbaka