Bergbyggande i Sundsvall

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Sundsvalls kommun i landskapet Medelpad, i Västernorlands län,
är Norrlands största kommun, 94 000 innevånare, yta 3 219 km2 .
Sundsvall kallas också för "Träpatronernas land", "Utsikternas
stad" och "Staden mellan bergen" .
De som kommer till Sundsvall med bil/tåg norr-, söder- eller västerifrån kan inte undgå att se att vår kommun, tätorten, är omgiven av berg. Den som kommer till oss med flyg kan få en mycket vacker bild över vår kommun, om vädret tillåter. 39 Med så mycket berg omkring oss är undermarksbyggande och utnyttjande av bergutrymmen ingen nyhet för oss. Vårt läge vid kusten, i en dalgång mellan Södra och Norra Stadsbergen, har gjort att bergutrymmen varit nödvändigt att utnyttja. Berget har nyttjats till oljelager, mottagningsstationer, reningsverk och andra anläggningar till mer eller mindre hemliga ändamål . Vid olika tillfällen "blommar det ut", varför inte utnyttja berget mer, som när Bergsprängningskommitten tog kontakt med oss 1989 och som slutade med ett mycket givande seminarium om undermarksbyggande, i Sundsvall, i oktober 1991, deltagarmässigt över förväntan och med mycket bra föreläsare. För oss som fick möjligheten att vara medarrangör blev seminariet en fullträff. Vi har i kommunen ett antal större objekt som måste få en lös ning, där berget kan bli en bra lösning

« Tillbaka