Bandtunnel i Aitik

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1990
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Detta föredrag beskriver hur en berganläggning kan ersätta transporter med truckar ovan jord, samt utförandet av denna berganläggning. Vid Bolidens anläggning i Aitik 2 mil öster om Gällivare, började kopparmalm att utvinnas år 1968. Produktionskapaciteten var då 2 Mton malm per år. Gruvbrytningen bedrivs i dagbrott. Genom åren har sedan anläggningarna byggts ut i två omgångar, först år 1973 och senast 1981. Med dessa utbyggnader har produktionskapaciteten kunnat ökas till ca 11 Mton malm per år. Aitikmalmen är extremt lågvärdig med en medelhalt av 0,38 % koppar. Lyckligtvis innehåller också malmen smärre mängder guld och silver. Eftersom malmen är fattig är det ett livsvillkor för verksamhetens fortlevnad att produktionen bedrivs med de mest rationella och effektiva metoder och anläggningar.

« Tillbaka