Ballastindustrin. Jämförelse brytning och krossning av berg med naturgrus - tillgång, efterfrågan

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1997
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Ballast industrin torde vara en av de minst kända branscherna i förhållande till sin
betydelse för samhället. Många människor visar nästan ett roat leende näJ; de får
höra att det finns en förening som heter Grus och Makadamföreningen. An mer när vi berättar att föreningen är djupt engagerad i forskningsprojekt. Inte är väl grushögar något att forska kring? Faktum är att den svenska ballastindustrin producerar närmare 100 miljoner ton till ett värde av 4-5 miljarder kr, eller drygt 10 ton per invånare varje år, vilket gör materialet till landets största råvara. I den här kretsen vet säkert alla också att materialet används till att bygga vägar och järnvägar samt som ballast i asfalt och cementbetong, som till 80-90 procent består av grus, singel, stenmjöl och makadam. Värdet av ballastproduktionen överstiger i Sverige värdet av j ärnmalmsproduktionen. För den stora allmänheten innebär täktverksamhet i första hand ingrepp i naturen. Men man kan också se det så att delar av jordskorpan får en ny och nyttigare användning. En bergknalle kan bli vägar, järnvägar, industribyggnader och bostäder. Både myndigheterna och branschen själv ställer nu tydliga krav på efterbehandling så det som en gång varit en täkt kan bli en bra plats för industri och bostäder eller utrymme för fritidsaktiviteter, tex sjöar för bad eller fiske. För att stimulera detta har Naturvårdsverket tillsammans med Grus och Makadamföreningen inrättat ett Natur och Gruspris som vart annat år delas ut till det företag som gjort den bästa efterbehandlingen av en täkt. I höst är det dags igen.

« Tillbaka