Automatisk transport och tömning av en lastmaskin med hjälp av optisk styrning

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1990
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Då jag började i Filipstad 1970 och senare även fick anställning inom
gruvindustrin kunde jag nog inte föreställa mig att vi en dag skulle ha en
automatiskt styrd lastmaskin under jord.
135
Utvecklingen har dock gått mycket snabbt och jag kan nu tala om att vi idag har en automatiskt styrd lastmaskin under test i Zinkgruvan. Zinkgruvan tillhör det belgiska företaget Vieille-Montagne och har en budgeterad produktion av 803000 ton för 1990. Gruvan är belägen i södra Närke strax intill Vätterns norra spets. Bilaga 1. Vi startade detta projekt på grund av att vi inte tror att vi i framtiden kan klara av de krav som kommer att ställas på förarmiljön under jord med operatören fortfarande placerad i lastmaskinen. Vi ser också vissa möjligheter att kunna få en utlastning som är mera effektiv än den vi har idag. Detta beror bl.a. på att vi skapar möjligheter till att en operatör kan köra två eller flera maskiner samtidigt. Vi tror också att underhållskostnaderna kan minskas. Man kan till exempel bromsa och accelerera på ett sätt som är anpassat till vad lastmaskinen tål. Om vi, som en följd av att plocka bort operatören också kan ·ta bort delar av det skyddstak och den utbyggnad som· idag finns på sidan av lastmaskinen kan vi minska maskinens dimensioner som i sin tur skapar möjlighet att använda en maskin med relativt hög kapacitet även i smalare malmer. Denna utbyggnad på lastmaskinen är ett måste idag för att operatören överhuvudtaget skall kunna få en vettig förarmiljö. Att vi kunde starta detta projekt berodde också på att vi införde brytningsmetoder som gav oss möjligheterna. Vi började med att gå över till skivpallbrytning (bilaga 2} istället för horisontell igensättningsbrytning (bilaga 3). Detta innebär att vi lastar större tonnage vid varje separat tillfälle vilket underlättar införandet av automatiskt styrd lastmaskin.

« Tillbaka