Automatisk lading av emulsjonssprengstoff i tunnel

Konferens / Conference
År / Year
2004
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Automatisk lading av sprengstoff skal gi redusert tid til boring og lading, samt bedret
sikkerhet og produktivitet ved sprengning i tunnel og gruver. Kvalitetsforbedringer i
form av mer ooyaktig mengder sprengstoff per hull, redusert skade på gjenstående berg og redusert sprengstofforbruk. Bedre styring og dokumentasjon utnyttes for vibrasjons kontroll ved sprengning i bymessige str0k. Ladesystemet monteres på borerigg eller laderigg. Det består av en bom med lademanipulator, mateverk og transportsystem for innforing av primer og slurry. Det benyttes kamera og billedbehandling for gjenfinning av borhull og finposisjonering av lanse. Hele prosessen blir fjemstyrt av operat0r i boreriggens hytte. H0sten 2003 er det gjennomfort fullskalafors0k med en industriell prototyp i Norcems gruver, Brevik. Prosjektet gjennomfores av en gruppe bestående av Mesta AS, Skanska AS, Dyno Nobel AS, Bever Control AS og Andersens Mekaniske Verksted AS.

« Tillbaka