Automation inom ovanjordsgruvor, erfarenheter från Atlas Copco

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2012
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Atlas Copco har lång erfarenhet av automation inom gruvbrytning, både underjord och ovanjord. Denna presentation avser att redovisa de senaste erfarenheterna från de stora rotations riggarna från Atlas Copco ADS med projekt hos Boliden Aitik samt hos Rio Tinto i Australien. Vilken typ av förbättring av bergbrytningen kan man förvänta vid skifte till den nya generationen riggar och hur skall man uppnå den på ett effektivt sätt. Men framför allt, kommer tyngdpunkten att liggs på vad kan vi göra idag här och nu?

« Tillbaka