Automated underground loader

Författare / Author
Företag / Affiliation
LHD
Konferens / Conference
År / Year
2010
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
EN
En av Atlas Copcos gruvkunder kommer under denna höst att göra en större
utvärdering av vad automatiserade lastare kan medföra. Det kallas för ett
acceptanstest. Man studerar och utvärderar den egna nyttan med utgångspunkt
från ett antal mätbara indikatorer. Exempel på sådana som kommer att behandlas är • Ökad operatörssäkerhet • Ökad operatörs effektivitet • Reducerat maskinunderhåll • Ökad utnyttjande av lastaren • Förbättrad uppföljning av maskin prestanda Gruvkunden kommer att i helt egen regi att genomföra utvärderingarna och resultat kommer att föreligga före detta års utgång. Atlas Copco har möjligheten att vid BK:s möte i mars 2009 presentera utdrag ur denna utvärdering Möjligheter med automatiserade lastare i gruvapplikation

« Tillbaka