Auktoriserad Bergsprängare - Projektet som revolutionerar bergsprängningsbranschen

Författare / Author
Företag / Affiliation
BEF
Konferens / Conference
År / Year
2011
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Bergsprängning skiljer sig markant från resterande utföranden inom bygg- och
anläggningsbranschen. Regelverken som gäller bergarbete definierar kanske mer
än för många andra områden speciella ansvarsförhållanden och ansvarspersoner.
Bergsprängning är och kan vara extremt farlig, särskilt om den utförs av okunniga och oseriösa personer. Trots att bergsprängningsbranschen är extremt farlig så finns det dock tyvärr än idag många entreprenörer som tummar på reglerna och säkerheten. Ibland medvetet men oftast på grund av okunskap. Även en del beställare ”blundar” för brister i avsikt att tjäna pengar på bristande säkerhet och kvalité. Mot den bakgrunden startade BEF hösten 2009 projektet ”Auktoriserad Bergsprängare” Emelie kommer att redogöra för detta i bergsprängningsvärlden unika projekts genomförande. Projektet har engagerat ca 100 företag med ca 1 000 anställda. Många beställare och övriga intressenter i branschen har deltagit i olika skeden. Följ med från planering via utbildning, implementering hos företagen, revision till färdig auktorisation och hur projektet göres ständigt levande. Projektet har gett en unik bild av hur vår bergsprängarvärld fungerar (eller inte fungerar). Följ med på denna spännande resa i koncentrat under 20 minuter. Diskussionerna kommer garanterat att gå höga efteråt.

« Tillbaka