Att mäta på maskiner och vad kan vi göra med informationen?

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2016
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Atlas Copco har under en lång rad av år presenterat produkter med en allt
högre grad av automation. Hur vet vi om detta är bidrar till en effektivisering?
Hur skapar vi rätt förutsättningar för att uppnå avsedd effekt?
Detta är några av de frågor som länge upptagit våra kunder. Nu i och med introduktionen av mer och mer datainsamlingssystem finns förutsättningar för att mäta objektivt hur förbättringar sker och styra mot de mål man vill uppnå. I denna presentation avser vi att ta upp ett antal praktikfall och dela med oss av: • Vad man kan mäta i våra maskiner idag • Hur man från dessa data kan skapa KPI och mätetal att följa • Se några exempel på prestanda från faktiska kunder runt om i världen. • En liten titt in i vår forskning om att varna för kommande fel innan de uppträder.

« Tillbaka