Arlandaprojektet - lägesrapport

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1997
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Arlandabanan - flygpendeln mellan Stockholm och Arlanda - som är Sveriges
första större infrastrukturprojekt med övervägande privat finansiering (s.k. BTOprojekt)
presenterades övergripande vid förra årets konferens.
Projektet har nu varit i byggfas under totalt 20 månader (mars -97) efter "financial close" 3 juli 1995, då förberedande markarbeten startade omgående. En mångfald vattendomar och byggnadslov har behandlats och beviljats för projektet. Banbrytarnas (NCC/Siab) byggproduktion är fördelat på fyra driftområden med följande färdigställandegrad % i pengar enligt nedan (mars -97): Berg: 80% Mark: 50% Betong: 40% Stationer: 10% Banbrytarna sysselsätter i nuläget (mars -97) 300 medarbetare och 55 underentreprenörer. Tillverkningen av tågen pågår för fullt hos GEC-Alsthom i England. I september 1997 påbörjar Mowlem rälsläggningen på södra böjen med start längst i söder vid Rosersberg. Turn-key kontraktets färdigställandedatum är sommaren 1999 då 3 månaders testkörning av anläggningen återstår innan projektet tas i kommersiell drift.

« Tillbaka