Arlandabanan. Erfarenheter av teknisk granskning av ett BTO-projekt

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1997
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Arlandabanan utförs som ett BOT-projekt, Build, Transfer and Operate. Avtalet
med Staten har upprättats endast med förslagshandlingar som grund, dvs
systemhandling och detaljprojektering utförs av byggaren.
Två spår med tre tågstationer utförs under den befintliga flygplatsen. Tunnlarnas hjässa ligger 15 a 18 m under mark, stationernas spännvidd är ca 22 m, och bergtäckningen varierar från 14 m ned till ca 5 m på några ställen. Tidigare undersökningar indikerade delvis extremt dåligt berg. Uppgiften är alltså mycket krävande och även om arbetet utförs som ett totalåtagande måste Luftfartsverket som anläggningsägare självfallet försäkra sig om att byggandet skulle ske under betryggande former, så att inte verkets befintliga anläggningar och installationer påverkas eller flygtrafiken störs.

« Tillbaka