Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor Kankbergsgruvan - Björkdalsgruvan

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2012
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Föredraget kommer att avhandla STRABAGs pågående entreprenader i Kankbergs-
och Björkdalsgruvan, med fokus på arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor och
inleds med en kort beskrivning av respektive projekt och STRABAGs åtagande i
dessa. Föredraget kommer att belysa skillnaden i arbetet med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor för entreprenörer i infrastrukturprojekt kontra gruvor och orsakerna till dess skillnader. Vilka slutsatser kan man dra av detta, vad kan man lära av varandra och vad bör vi som företrädare för branschen fokusera på för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön.

« Tillbaka