Arbetsmiljö och produktivitet - motpoler eller möjligheter

Författare / Author
Företag / Affiliation
BEF
Konferens / Conference
År / Year
2006
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Arbetsmiljön inom bergsprängningsbranschen har givetvis förbättrats radikalt den senaste 50
års perioden. Inom gruvindustrin har ett systematiskt arbetsmiljöarbete nästan ”utrotat”
olyckorna. Bygg –och anläggningsbranschen har inte lyckats lika bra främsta orsaken (eller undanflykten) är ständigt nya arbetsplatser med unika projekt. Ett allt hårdare tempo med tyngre maskinresurser är givetvis också en risk. På Botniabanan har både olyckor och incidenter inträffat med sk odetonerat sprängämne. Dessutom har branschen senaste året drabbats av svåra olyckor med borrvagnar bla en dödsolycka. Som en följd av dessa olyckor har ett intensivt och partssammansatt arbete startat med att snabbt försöka finna orsakerna till uppkomna olyckor för att förhindra ett upprepande. Insikten att ett strukturerat säkerhetsarbete inte bara är nödvändigt ur arbetsmiljösynpunkt utan också ger högre kvalité och högre lönsamhet har givetvis underlättat arbetet. Föredraget uppdelas i delarna säkerhet vid arbete med borriggar respektive säkerhet vid arbete med sprängämnen. Vid säkerhet vid arbete med sprängning fokuseras till problematiken med sk dolor (ej detonerat sprängämne) och Dolgruppens rapport redovisas till sin helhet . Föredraget är främst inriktat på arbete med ovanjordsberg inom anläggningsindustrin.

« Tillbaka