Användning av elektroniska tändare i tunneldrift

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2010
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
NL 35 är en del av Norra Länken projektet. Totalt sprängs 400 000 m3 berg
ut och bildar ny vägtunnel. Entreprenaden som utförs i konsortium mellan
ODEN Anläggningsentreprenad AB och Hochtief AG påbörjades våren 2008
har i sept. 2009 passerat 50 % uttagen volym. NL 35 är en entreprenad som bjuder på många tekniska utmaningar. Några exempel: • Stora tvärsektioner • Närhet till elförsörjningstunnlar • Naturstadsparken med dess känsliga miljö. • logistikproblem, trång innerstadsmiljö • höga inläckagekrav Sprängningarna har periodvis varit tekniskt komplicerade och krävt ett stort mått av nytänkande mot intilliggande konstruktioner. Tyngdpunkten i föredraget behandlar sprängtekniken.

« Tillbaka