Användning av berggrundsgeologisk information i aktuella projekt

Författare / Author
Konferens / Conference
År / Year
1996
Sammanfattning / Summary
SE
Idag pågår omfattande bergarbeten i Sverige, varvid stora mängder bergmaterial utbrytes. Information om bergarter och deras egenskaper, generellt, men även med hänsyn till bygg- och anläggningsverksamhet, lagras och bearbetas numera vid SGU. En del av verksamheten är dock att betrakta som forskning och utveckling. Ett flertal medarbetare på SGU är involverade. Hantering och presentation av geologisk och ingenjörsgeologisk information har skett i samarbete med Mineconsult AB och Prorok AB. Avseende bergkvalitetsaspekter har Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut varit medarbetare. För dataredovisning har vid SGU i detta sammanhang använts MicroStation 3D-CAD för DOS med MOL-applikationer, vilket är ett dataprogram för tredimensionell ritning och projektering. Tillsammans med ett databasprogram kan det användas som ett Geografiskt informationssystem (GIS). Fördelen med att använda ett 3D-CAD-system, med GIS-analytiska möjligheter, är att stora datamängder kan bearbetas. Försöket påbörjades med utgångspunkt från Stockholm, där topografisk, geologisk, geofysisk, teknisk och samhällsinformation har lagrats i olika 3D "design"-filer i MicroStation. En speciell applikation har skapats för att digitalisera geologisk och /geo/teknisk information från underjorden tex bergrummen under Kungliga biblioteket, Ormen och Saltsjötunneln. Bergarter, bergartsegenskaper, bergkvalitet och förstärkningar (bultar, sprutbetong, bågar) samt vattenläckage behandlas. Alla objekt kan lagras i tre dimensioner, vilket möjliggör en modellering av bergmassan = GIM, geologisk informationsmodellering.

« Tillbaka