Användning av 3-D lasermätningsteknik för skanning, kartering mm vid tunnelbyggande

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2003
Sammanfattning / Summary
SE
Södra Länken är en del av "Ringen" i Stockholm. Bergtunnlarna i projektet har nyligen
avslutats. Många erfarenheter från dessa arbeten har erhållits. Bland annat har det
kostat mycket att kontrollera sektionen efter sprängning och efter förstärkning. Det har även varit nödvändigt att kontrollera om plats finns för inredningar och installationer. Skanning Tunnlarna på Södra Länken har inmätts genom profilskanning av entreprenören dels efter sprängning och dels sedan tunnlarna slutförstärkts inklusive erforderliga dräner. Skanningen har redovisats på tvärsektioner för varje meter. Uppgiften har även lämnats digitalt till beställaren. Beställaren har dessutom låtit en konsult profilskanna tunnlarna. Redovisningen har skett med nivålinjer i förhållande till tillåten sektion. Resultaten från de olika skanningarna har inte alltid stämt och mycket tid och kostnader har därför erfordrats för denna kontroll. Beställaren önskar sig en teknik för inmätning som: - är noggrann, helst mindre än ± 10 mm - är snabb - är säker, så att olika entreprenörer kan använda sig av mätresultaten - visar tjockleken på sprutbetong, dräner mm - visar läget av alla bultar - digitalt dokumenterar vägg- och takytor Kartering Efter utsprängning och utlastning av en eller flera salvor önskas en snabb och noggrann kartering av bergytorna. I dag utförs denna genom att en geolog skissar in sprickor, vattenläckage, bergarter mm. Noggrannheten är inte så stor som beställaren önskar. Teknik i framtiden En möjlighet att noggrant göra inmätningar och dokumentera för framtida tunnelprojekt är med så kallad heltäckande laserskanning och som ger möjlighet att uppfylla tunnelägarens ovanstående önskemål.

« Tillbaka