Anläggningsjobb i Hong Kong

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2004
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Hong Kong har genomlevt en total förvandling under de senaste 20 åren, när skyskrapor byggts, flygplatsen, vägar och broar anlagts, tunnelbanan och fjärrtåg installerats och all annan infrastruktur förbättrats. Hong Kong har varit, och är fortfarande, ett eldorado för en byggare. I denna artikel beskrivs några av de kommande tunnelprojekten in Hong Kong. För närvarande bygger Gam.mon Skanska "Route 9" och "Queensway walkway" och "Tai Yam Teng tunnel" till Disneyland, dessa projekt beskrivs närmare i artikeln. Route 9 är en 13 km lång trefilig motorväg som byggs från Sha Tin till Lantau. Den är i sin helhet byggd som tunnel, viadukt och snedkabelbro. Gammon Skanska bygger en av 1,2 km lång tunneletapp med en tillhörande viadukt. Tunneln skall drivas parallellt med att betongarbeten utförs i tunneln. Ventilation och säkerhet kräver därför särskilda lösningar som diskuteras i artikeln. Three Pacific Place är en tekniskt komplicerad, 300m lång gångtunnel som byggs under Queensway i Hong Kong. Sprängning kommer sannolikt inte att bli tillåten och tunneln skall drivas genom partier med mycket dåligt berg så väl som mycket kompetent granit. Tunneln är 7 m bred och har ca 12 m täckning till vägen. Projektet beskrivs övergripande i artikeln och speciell fokus riktas på olika drivningstekniker. Tai Yam Teng-tunneln är en enkelspårig jämvägstunnel som leder till det kommande Disneyland. Gammon Skanska har just avslutat drivningen och framgångsrikt applicerat ett sprutbart membran i kombination med sprutbetong. SCL eller Shatin to Central Link är det största kommande tunnelprojektet i Hong Kong. Det blir en 17km lång järnväg, helt i tunnel, som sammanbinder Sha Tin med Hong Kong-ön. Total kostnad beräknas bli 35 mrd SEK. Byggstart beräknas bli inom ett par år, och planeringen är i full gång.

« Tillbaka