AKTIVITETSBASERADE KOSTNADER I GRUVAN

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
SE

Bolidenområdet består av tre underjordsgruvor, alla med olika förutsättningar. För att dels kunna sätta rätt cut-off nivå i de olika delarna av gruvorna och dels kunna optimera Bolidenområdets NPV (nuvärde) så har vi tagit fram en modell för aktivitet baserade kostnader. Modellen tar tillsammans med produktionsdata från Deswik och ett antal antaganden fram aktivitetskostnader för de olika områdena i Bolidenområdets gruvor. Dessa aktivitetskostnader är dels aktiviteter i salvcykeln och dels aktiviteter så som återfyll, anrikningskostnader, media och frakt från gruva till verk. Modellen kompletteras även med periodiska kostnader och investeringar från ekonomisystemet och med det så kan vi ta fram kassaflöde och NPV för kommande LOMP (Life of mine plan). Målet är att kunna simulera olika produktionsplaner från de tre gruvorna för att på så sätt optimera NPV för Bolidenområdets LOMP. Modellen är införd i en av gruvorna och arbete pågår för att införa modellen i de andra två gruvorna. De tester vi gjort i den gruva där modellen är införd ser lovande ut och förhoppningen är att vi kan använda denna modell under 2023 års strategi och budgetarbete. Modellen är skapad i Power BI.

English title: ACTIVITY BASED COSTS IN THE MINE

« Tillbaka