Aitik införande av MineStar

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2002
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Aitik påbörjade sent år 2001 införandet av produktionsstyrningssystemet
MineStar som levereras av Caterpillar Inc. Med hjälp av MineStar kommer
borrmaskiner att GPS-navigeras med cm-precision, grävmaskiner att särskilja
malm och gråberg med meterupplösning och truckar dirigeras för att optimera transporter. Aitik producerar årligen 13 500 borrhål, 230 000 trucklass, och cirka 830 000 skopor per år. Med dessa volymer har även små förbättringar i cykeltider stor betydelse för produktionsresultatet. Potentialerna handlar om att tjäna enstaka lass per skift, sekunder per skopa, minuter per körcykel, allt multiplicerat med stora volymer. Införande planeras så att de mest lönsamma aktiviteterna prioriteras för att få optimal nytta av systemet. Viktiga aktiviteter under 2002 är att åstadkomma minskat antal borrmeter/ton, att berg transporteras till rätt destination, d.v.s. att mer malm går till verk och mer gråberg till tipp även i gränszoner, jämnare bänkar m.h.a. exaktare borrdjup och rätt utlastningsnivå samt bättre truckutnyttjande. Sammantaget beräknas investeringen på ca 16 Mkr betalas på mindre än 2 år.

« Tillbaka