2:nd Tomei highway 500 km ny trefilig motorväg mellan Tokyo och Osaka

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1998
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Den befintliga motorvägen mellan Tokyo och Osaka börjar bli så hårt utnyttjad att
det är nödvändigt med en utbyggnad av kapaciteten. Japan highway har därför
beslutat att bygga en andra motorväg som har givits beteckningen 2:nd Tomei
highway. Sträckningen av trafikleden är fastlagd men leden är långt ifrån färdigprojekterad i alla delar. På några ställen har byggnadsarbetena satt igång och det är framför allt tunnlarna som har startats på några begränsade avsnitt. Den befintliga motorvägen ligger nära kusten och är i huvudsak dragen i flack terräng varför andelen tunnel av den totala sträckan är relativt liten för japanska förhållanden, ca 3%. Den nya kommer att förläggas längre från kusten vilket innebär att terrängen är väsentligt mer kuperad och tunnlar förväntas utgöra 20% av vägsträckan.

« Tillbaka