Artiklar från Bergdagarna

Databas med artiklar kopplade till föredrag på Bergdagarna från och med 2018 finns tillgängliga för fri nedladdning.

© 2020, Svenska Bergteknikföreningen och författarna / Swedish Rock Engineering Association and authors.
Artiklarna kan laddas ner för eget bruk men får inte spridas, kopieras eller publiceras. Kontakta kansliet för mer information.

Artiklar presenterade på Bergmekanikdagar t.o.m. 2017  samt BeFos forskningsrapporter finns här.
Kontakta kansliet för artiklar som har presenterats på Bergsprängningskommitténs diskussionsmöten innan 2018.

SpråkLanguage FörfattareAuthor TitelTitle KategoriConference UtgivningsårYear
SE Beatrice Lindström, Märit Berglind-Eriksson Passage av kritiska områden med tullgräns i Förbifart Stockholm Bergteknik (BK-Dagen) 2017
SE Rebecca Karlsson, Mattias Widenbrant Sopsugsterminal i naftamarinerat berg med liten bergtäckning Bergteknik (BK-Dagen) 2017
SE Mats Olsson, Bernt Wernby, Henrik Ittner Sprängskadeförsök i Kistatunneln Bergteknik (BK-Dagen) 2017
EN Thomas Dalmalm, Lena Drugge, Kevin Stubberfield, Eric Odkrans INCREASED FOCUS ON CONCRETE SPRAYING - DIFFERENT OPERATOR CERTIFICATION SCHEMES AROUND THE WORLD Bergteknikdagen 2019
SE Linnéa Lindqvist, Linnéa Hedenberg-Muje, Beatrice Lindström, Kicki Man JURIDISKA ASPEKTER AV SKYDDSZONER RUNT TUNNELANLÄGGNINGAR Bergteknikdagen 2019
SE Peter Larsson, Kalle Mattson, Urban Åkesson, Thomas Månsson, Björn Sandström ULVESUND OCH UPPLÖSNINGEN PÅ ETT 115 ÅR GAMMALT SLÄNTSTABILITETSPROBLEM Bergteknikdagen 2019
SE Marie Eriksson, Per Köhler, Ulf Wallén, Stefan Johansson, Per Vedin NORRBOTNIABANAN – EN TUNNEL OCH BERGSKÄRNINGAR FÖR FRAMTIDENS JÄRNVÄG Bergteknikdagen 2019
EN Karin Bäppler 4 DOUBLE SHIELDED HARD ROCK TBMs IN USE FOR THE OSLO FOLLO LINE – PROJECT CHALLENGES AND TBM SOLUTIONS Bergteknikdagen 2019
EN Michael Rehbock, Thomas Jesel, Nedim Radončić FAIR COMPENSATION OF COST IN TBM TUNNELLING – A NOVEL MODEL BASED ON TBM DATA EVALUATION Bergteknikdagen 2019
EN Anders Johnsson, Peter Bray THE SEARCH TO FIND A BETTER SOLUTION FOR MECHANISED BOLTING IN DIFFICULT ROCK CONDITIONS Bergteknikdagen 2019
EN Johannes Hansson, Diana Baldeón IMPACT ON ENERGY CONSUMPTION AND AIR QUALITY CONTROL WITH VENTILATION ON DEMAND IN SERRA GRANDE MINE, BRAZIL Bergteknikdagen 2019
SE Axel Hellman, Emelie Ekberg Bergman, Filip Johansson DRÖNARBASERAD UNDERSÖKNING AV BERGSLÄNTER – ERFARENHETER OCH POTENTIAL I 3-DIMENSIONELL GEODATA Bergteknikdagen 2019
EN Tim Peco OWD® - OPTIMISATION WHILE DRILLING Bergteknikdagen 2019
SE Hans Wahlquist FRAMTIDENS GRUVA ÄR HÄR NU! Bergteknikdagen 2018
EN Priscilla P. Nelson UNDERGROUND CONSTRUCTION, GEOLOGY AND GEOTECHNICAL RISK Bergmekanikdagen 2019
SE Mattias Roslin, Jan Thorén, Thomas Dalmalm, Lars Martinsson TUNNELPRODUKTIONSDATA I CHAOS Bergmekanikdagen 2019
SE Almir Draganovic, Ulf Håkansson, Johan Funehag STANDARDISERING AV MÄTNINGEN AV INTRÄNGNINGSFÖRMÅGA AV CEMENTBRUK Bergmekanikdagen 2019
SE Ulf Håkansson, Almir Draganovic, Johan Funehag STANDARDISERAD MÄTNING FÖR CEMENTBASERADE INJEKTERINGSMEDELS REOLOGI Bergmekanikdagen 2019
SE Johan Spross, Håkan Stille, Arild Palmstrøm HUR SKA BERGBYGGANDE KUNNA INKLUDERAS I EUROKOD 7? Bergmekanikdagen 2019
SE Fredrik Perman, Linda Jonsson, Christer Andersson , Miriam Isaksson-Mettävainio, Jonny Sjöberg, Ulf Lindfors, Martin Brantberger BERGMEKANISKA ANALYSER FÖR STATIONSUTRYM-MEN FÖR NY TUNNELBANA AKALLA-BARKARBY Bergmekanikdagen 2019
SE Joachim Place, Gustav Westerlund, Joacim Olsson, Fanny Nordin, Per Nilsson GEOFYSIK FÖR BÄTTRE BERGMODELLER – BIDRAG TILL TUNNELBANEPROJEKTET I STOCKHOLM (TNG) Bergmekanikdagen 2019
EN Liangchao Zou, Ulf Håkansson, Vladimir Cvetkovic NON-NEWTONIAN GROUT FLOW IN A SINGLE ROUGH-WALLED ROCK FRACTURE Bergmekanikdagen 2019
SE Torleif Dahlin, Roger Wisén GEOFYSISK KARTLÄGGNING AV SEDIMENTDJUP OCH STRUKTURER I BERG UNDER VATTEN I STOCKHOLM Bergmekanikdagen 2019
EN John Shamu, Ulf Håkansson CEMENT GROUT RHEOLOGICAL FLOW CURVES: UNSTEADY FLOW AND IMPACTS ON GROUTING Bergmekanikdagen 2019
EN Jeoung Seok Yoon, Arno Zang, Ove Stephansson , Carl-Henrik Pettersson, Flavio Lanaro 3D-DISCRETE ELEMENTMODELLING OF FRACTURE SLIPINDUCED BY A FAULT DYNAMIC RUPTURE: APPLICATION TOSPENT FUEL REPOSITORY SAFETY ASSESSMENT Bergmekanikdagen 2019
EN D Woolmer , J Wallis , M Yumlu, P Saunders USING THE GROUNDPROBE GML LIDAR SCANNER TO MEASURE THE RESPONSE OF CEMENTED MINE FILL BARRICADES DURING BACKFILLING AT BHP OLYMPIC DAM MINE Bergmekanikdagen 2019
EN William. C. Joughin DEALING WITH UNCERTAINTY AND RISK IN ROCK ENGINEERING DESIGN Bergmekanikdagen 2018
EN Per-Erik Söder, Alexander Winkler, Paulina Bakunowicz MONITORING OF THE HAGA CHURCH Bergteknikdagen 2020
SE Anders Mejner ERFARENHETER FRÅN INSAMLING AV MÄT-, KARTERINGS- OCH PRODUKTIONSDATA I STORA TUNNELPROJEKT SAMT FÖRSLAG PÅ FRAMTID Bergteknikdagen 2020
SE Joel Ahlqvist, Johanna Holmsten NORVIK, HÖGA BERGSLÄNTER OCH 11 MILJONER TON BERGMASSOR ATT HANTERA Bergteknikdagen 2020
SE Yanting Chang, Håkan Sandstedt, Hallgrimur Indridason RENINGSVERK I BERG, OMBYGGNAD I HENRIKSDAL OCH NY ANLÄGGNING I SICKLA. KOMPLICERADE BERGPROJEKT I STOCKHOLM Bergteknikdagen 2020
EN Karin Bäppler CHALLENGES OF GRIPPER TBM APPLICATION FOR THE TULFES-PFONS EXPLORATORY TUNNEL AT THE BRENNER BASE TUNNEL Bergteknikdagen 2020
SE David Wladis, Urban Walter, Daniel Sandström, Ida Tjerngren UNIKT DJUPFÖRVAR VID BOLIDENS SMÄLTVERK Bergteknikdagen 2020
SE Magnus Svensson, Marcus Hautakoski, Tomas Karlberg NY SUGRÖRSAVSTÄNGNING I KRÅNGEDE KRAFTVERK Bergteknikdagen 2020
EN Rikard Mäki, Jonas Ranggård TROLLEY ELECTRIFICATION OF HAUL TRUCKS IN AITIK MINE Bergteknikdagen 2020
EN Markus Pötsch, Andreas Gaich BLAST OPTIMIZATION INCLUDING AUTOMATIC BOREHOLE PLACEMENT AND AUTOMATIC ROCK MASS CHARACTERIZATION Bergteknikdagen 2020
SE Mikko Simola, Andrius Rimsa 3D SKANNING OCH INSPEKTION AV VATTENFYLLDA TUNNLAR MED FJÄRRSTYRD UNDERVATTENSROBOT, ROV Bergteknikdagen 2020
EN Jian Zhou, Jeoung Seok Yoon, Arno Zang, Ove Stephansson HYDRAULIC FATIGUE IN ROCK FRACTURING Bergmekanikdagen 2020
SE Stefan Larsson, Johan Spross, Fredrik Johansson, William Bjureland DIMENSIONERING AV SPRUTBETONGFÖRSTÄRKNING FÖR LÖSA BLOCK MED SANNOLIKHETSBASERADE METODER Bergmekanikdagen 2020
SE Jonny Sjöberg, Daniel Sandström, Matt Pierce, Richard Brummer, Catrin Edelbro RAISEBORRNING I SVÅRA BERGFÖRHÅLLANDEN – LITTERATUR- OCH PRAKTIKFALLSSTUDIE Bergmekanikdagen 2020
SE Magnus Backe, Sunniva Haugen, Patrik Hansson, Anton Bergman, Daniel Sandström RAISEBORRNING I SVÅRA BERGFÖRHÅLLANDEN – PRAKTIKFALL FRÅN RENSTRÖMSGRUVAN Bergmekanikdagen 2020
SE Magnus Zetterlund, Hossein Khodaverdian LÄCKANDE BERGBULTHÅL, UTREDNING AV ORSAK OCH FRAMTAGNING AV ÅTGÄRDER FÖR ATT MINIMERA DESS FÖREKOMST Bergmekanikdagen 2020
SE Magnus Zetterlund, Lisa Hernqvist, Christian Butron VÄSTLÄNKENS INJEKTERING - FUKT, DROPP ELLER FLÖDE: HUR DET HAR GÅTT HITTILLS Bergmekanikdagen 2020
SE Stefan Larsson, Peter Ulriksen, Antranik Karamanoukian, Almir Draganovic DISPERGERING AV MIKROCEMENT-BASERAT BRUK MED ULTRALJUD OCH MED KONVENTIONELLA LABORATORIEBLANDARE Bergmekanikdagen 2020
SE Sebastian Almfeldt, Edward Runslätt, Sara Kvartsberg, Johan Thörn UTVÄRDERING AV BERÄKNINGSMETOD FÖR SPRICKINJEKTERNGSDESIGN Bergmekanikdagen 2020
SE Fredrik Johansson, Tobias Gasch, Johan Spross OBSERVATIONSMETODEN I ETT SANNOLIKHETS-BASERAT RAMVERK – UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER OBSERVATIONAL METHOD IN A RELIABILITY-BASED FRAMEWORK – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES Bergmekanikdagen 2020
SE Karola Mäkitaavola, Britt-Mari Stöckel, Jonny Sjöberg, Sebastian Hortberg, Mikael Svartsjaern UPPBLOCKNING, MARKDEFORMATIONER OCH INVERKAN AV STRUKTURER VID SKIVRASBRYTNING Bergmekanikdagen 2020
SE Christian Andersson Höök, David Wladis, Ida Tjerngren, Daniel Sandström, Jonny Sjöberg, Mikael Svartsjaern BERGMEKANISKA ANALYSER FÖR BOLIDENS DJUPFÖRVAR VID SMÄLTVERKET RÖNNSKÄR Bergmekanikdagen 2020
SE Olof Friberg, Mats Svensson GEOBIM FÖR EFFEKTIV KOMMUNIKATION AV GEORELATERADE DATA OCH 3D-MODELLER I TUNNELPROJEKTERING Bergmekanikdagen 2020
EN S. SInha, G. Walton ADVANCES IN BONDED BLOCK MODELING Bergmekanikdagen 2020

EN

Chang Ping Yi, Ping Zhang, Erling Nordlund, Shahin Shirzadegan NUMERICAL ANALYSIS OF THE LARGE SCALE DYNAMIC TESTS OF ROCK SUPPORT AT LKAB KIIRUNAVAARA MINE Bergmekanikdagen 2018
SE Jonny Sjöberg, SD McKinnon, Jessa Vatcher ATT LYSSNA TILL VAD BERGMASSAN SÄGER Bergmekanikdagen 2018
SE Hannington Mwagalanyi, Jansiri Ekaram Malmgren, Anton Bergman, Mats Larsson RADAR FÖR SLÄNTÖVERVAKNING Bergmekanikdagen 2018
SE Patricia Klara Boeg-Jensen, Kristina Jonsson FÖRSÖK MED HYDRAULISK SPRÄCKNING I LKABS GRUVOR I KIRUNA OCH MALMBERGET Bergmekanikdagen 2018
SE Karola Mäkitaavola, Mikael Svartsjaern PROGNOSVERKTYG FÖR INFRASTRUKTURSKADOR I KIIRUNAVAARAGRUVANS LIGGVÄGG Bergmekanikdagen 2018
EN S. Larsson, Fredrik Johansson, Almir Draganovic, A. N. Ghafar RECENT ADVANCES IN MEASUREMENT OF GROUT PENETRABILITY, IMPROVEMENT OF GROUT SPREAD, AND EVALUATION OF RTGC THEORY Bergmekanikdagen 2018
EN Vladimir Cvetkovic, Ulf Håkansson, Liangchao Zou MODELING OF ROCK GROUTING IN SATURATED VARIABLE APERTURE FRACTURES Bergmekanikdagen 2018
SE Thomas Janson, Johan Funehag EROSION AV INJEKTERINGSMEDEL- KAN DET VARA ETT PROBLEM? Bergmekanikdagen 2018
SE Lars-Olof Dahlström, Cecilia Montelius, Johanna Holmsten AKTIV DESIGN - FÖRSTÄRKNING OCH TÄTNING AV BERG - TPL HJULSTA FÖRBIFART STOCKHOLM Bergmekanikdagen 2018
EN Per Salomonson, Jan Vesely, Mattias Roslin PASSAGE UNDER LÖVSTAVÄGEN AT BYPASS STOCKHOLM – FROM DESIGN TO REALIZATION Bergmekanikdagen 2018
SE Jonny Sjöberg, Louise Jakobsson, Diego Lope Álvarez, Axel Bolin 3D-ANALYS AV STATION KORSVÄGEN – EFFEKT AV FÖRSTÄRKNING VID SVÅRA FÖRHÅLLANDEN Bergmekanikdagen 2018
SE Erik Stål, Beatrice Lindström, Per Vedin VERIFIERING AV LIVSLÄNGDEN FÖR BERGTUNNLAR Bergmekanikdagen 2018
EN Erling Nordlund, Ping Zhang, Anneliese Botelho EFFECTS OF PARALLEL FRACTURES NEAR A FREE SURFACE ON VELOCITY AMPLIFICATION OF S-WAVE Bergteknikdagen 2018
EN Jarko Salo RAISE BORED SLOT RAISES: A MODERN MINING TECHNIQUE Bergteknikdagen 2018
EN Gunnar Nord, Sverker Hartwig, Johnny Lyly EPIROC MOBILE MINER – HARD ROCK CUTTING IS NOW A REALITY Bergteknikdagen 2018
SE Mikael Forslund FRAMTIDA BORRSYSTEM – STYRD SKARVLÖS BORRNING UNDER JORD Bergteknikdagen 2018
SE Andreas Ehlis, Muaz Alzouby DEN NYA BUSSTERMINALEN I SLUSSEN: UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR Bergteknikdagen 2018
SE Erik Malmquist, Sophie Ahrengart, Mathias Jern SPRÄNGNING NÄRA ETT STÄLLVERK MED ETT LÅGT GRÄNSVÄRDE. PROVSPRÄNGNING, VIBRATIONS-PROGNOSTISERING OCH BERGSCHAKTNING Bergteknikdagen 2018
EN Robert Magnusson, Hannes Gamsjäger URBAN TUNNELING THROUGH GROUND DEPRESSIONS IN THE SCANDINAVIAN BEDROCK, WHICH ARE FILLED WITH GLACIAL DEPOSITS Bergteknikdagen 2018
SE Anna-Maria Edvardsson, Per-Erik Söder, Lillian Brunbäck, Bo Larsson, Magnus Eriksson VÄSTLÄNKEN GÅR IN I BYGGSKEDET MED UTMANANDE BERGTEKNIK Bergteknikdagen 2018
SE Mike Lovitt, Byron Wicks EN NY ERA AV INITIERINGSSYSTEM FÖR SPRÄNGNING REDUCERAR SÄKERHETSRISKER, KOSTNADER OCH MÖJLIGGÖR AUTOMATISERAD LADDNING Bergteknikdagen 2018
SE Karin Jirstrand, Pernilla Lirell BOLTOPT, ETT SAMARBETSPROJEKT MELLAN BOLIDEN OCH EPIROC Bergteknikdagen 2018
EN Lars Elertson USING A REAL TIME SIMULATOR IN A LARGE AND COMPLEX ROAD TUNNEL FOR TIME AND COST SAVINGS Bergteknikdagen 2018
SE Andreas Simoncic DIGITALISERING OCH AUTOMATION I GRUVINDUSTRIN, GER ÖKAD EFFEKTIVITET OCH SÄKERHET Bergteknikdagen 2018