Styrelse och arbetsutskott

Svenska Bergteknikföreningens styrelse

Per Vedin, ordförande
Rebecca Hellby, vice ordförande
Craig Griffiths
Ingemar Haslinger
Hans Hogård
Johanna Holmsten
Daniel Johansson
Johan Jonsson
Jonas Jonsson
Jan Kläre
Göran Tuomas
Gabriella Winnberg

Mandattiden i styrelsen är 3 år och kan förnyas med ytterligare 3 år.

Styrelsen sammanträder tre-fem gånger per år.

Arbetsutskotten: 

Fredrik Von Weisz, ORDF BYM
Rebecca Hellby BYM
Jekaterina Jonsson BYM
Sophie Ahrengart BYM
Fredrik Strömberg BYM
Fransisco Rios Bayona BYM
Märit Berglind Eriksson, ORDF BERGDAGAR
Jan Kläre BERGDAGAR
Lars Martinsson BERGDAGAR
Eva Friedman BERGDAGAR
Jonny Sjöberg BERGDAGAR
Therese Lindgren BERGDAGAR
Berglind Sveinsdottir BERGDAGAR
Robert Sturk BERGDAGAR
Suihan Zhang, ORDF
INT
Carl Johan Gårdinger INT
Donald Jonson INT
Björn Unnerstad INT
Daniel Sandström INT
Per Vedin INT
Malin Lestander INT
Linus Levinsson INT
Johan Spross, ORDF UTB
Johan Funehag UTB
Tommy Ellison
UTB
Linnea Hedenberg Muje UTB
Daniel Johansson UTB
Jan-Åke Bengtsson UTB

 

 

Adjungerade i styrelsen:

Per Tengborg, BeFo
Therese Lindgren, SBTF Kansli
Eva Friedman, BeFo Kansli