Styrelse och arbetsutskott

Svenska Bergteknikföreningens styrelse

Per Vedin, Trafikverket - Ordförande
Johanna Holmsten, NCC - Vice ordförande
Alexandra Voronchikhina, Boliden
Craig Griffiths, Zinkgruvan
Daniel Johansson, LTU /AFRY
Ingemar Haslinger, Orica
Johan Jonsson, Epiroc
Jonas Jonsson, SBMI
Hans Hogård, Skanska
Märit Berglind-Eriksson, Sweco
Per Brännman, LKAB
Ulf Johansson, Sandvik

Adjungerade i styrelsen:

Per Tengborg, BeFo
Therese Lindgren, SBTF Kansli
Eva Friedman, BeFo Kansli
Sara Suikki, AFRY - Ordf. BYM
Suihan Zhang, KTH - Ordf. Internationella
Linnéa Hedenberg-Muje, Trafikverket - Ordf. Kompetensutveckling
Fredrik Johansson, KTH - Ordf. Svenska Bergmekanikgruppen
 

Mandattiden i styrelsen är 3 år och kan förnyas med ytterligare 3 år.

Styrelsen sammanträder fem gånger per år.


Arbetsutskotten: 

BYM (Bergruppen för Yngre Medlemmar)

 
Sara Suikki, AFRY - Ordf.  
Muaz Alzouby, WSP
Fredrik Von Weisz, Sweco
Rebecca Hellby, WSP
Jekaterina Jonsson, Geosigma
Sophie Ahrengart, Trafikverket
Fredrik Strömberg, Subterra
Fransisco Rios Bayona, KTH/Aecom

Utskottet Bergdagarna

 
Märit Berglind Eriksson, Sweco -Ordf.
Jan Kläre, Boliden
Lars Martinsson, Theta Engineering  
Eva Friedman, BeFo
Jonny Sjöberg, Itasca
Therese Lindgren, Svenska Bergteknikföreningen
Berglind Sveinsdottir, Skanska
Robert Sturk, Skanska

Internationella utskottet

 
Suihan Zhang, KTH - Ordf.

Carl Johan Gårdinger, Sweco
Donald Jonson, Nitro Consult
Björn Unnerstad, Normet
Daniel Sandström, Boliden
Per Vedin, Trafikverket
Malin Lestander, Veidekke
Linus Levinsson, Theta Engineering

Kompetensutvecklingsutskottet

 
Linnéa Hedenberg Muje, Trafikverket - Ordf.   
Johan Funehag, Tyréns
Tommy Ellison, Besab

Daniel Johansson, LTU
Jan-Åke Bengtsson, Svenska SEBO

Svenska Bergmekanikgruppen

 
Fredrik Johansson, KTH -Ordf.
Åsa Fransson, Golder   
Jonny Sjöberg, Itasca
Eleni Gerolymatou, Chalmers
Andreas Eitzenberger, LTU
Thomas Dalmalm, Trafikverket
Diego Mas Ivars, SKB
Björn Stille, Aecom 
Jimmy Töyrä, LKAB
Per Tengborg, BeFo
Eva Friedman, BeFo - sekr.