Styrelse

Styrelsen sammanträder fem gånger per år.

Svenska Bergteknikföreningens styrelse

Per Vedin - Ordförande Trafikverket
Johanna Holmsten - Vice Ordförande NCC
Alexandra Voronchikhina Boliden Mineral
Craig Griffiths Zinkgruvan
Daniel Johansson LTU / AFRY
Ingemar Haslinger Orica
Johan Jonsson Epiroc
Jonas Jonsson SBMI
Hans Hogård Skanska
Märit Berglind-Eriksson Sweco
Per Brännman LKAB
Ulf Johansson Sandvik

Mandattiden i styrelsen är 3 år och kan förnyas med ytterligare 3 år.

Adjungerade i styrelsen

Patrik Vidstrand Kansli
Minna Martikainen Kansli
Sara Suikki
Ordförande BYM
Suihan Zhang
Ordförande Internationella utskottet
Daniel Johansson Ordförande Kompetensutvecklingsutskottet
Fredrik Johansson 
Ordförande Svenska Bergmekanikgruppen