Historik

Bergspr_sammantr_1958.JPG


1945 – Hårdmetallborrar såg ut att komma att ha en utvecklingspotential inom bergbrytningen. Insikten stod klar för dåvarande generaldirektören på Vattenfall, Valdemar Borgquist och hans gode vän bruksdisponenten Hjalmar Åselius i Fagersta. Kontakt togs med Carl-Heinz Fränkel samt Åke Kallin.

1946 – Det första sammanträdet i Hårdmetallkommittén. Medlemmar var: Stockholm Stads Gatukontor, Vattenfall, Skånska Cementgjuteriet, Boliden och Sydkraft.

1951 – Arbetet inom kommittén hade avstannat allteftersom hårdmetallerna förbättrats.

1953
 – Kommittén kontaktades av Nitro Nobel (Carl-Hugo Johansson och Ulf Langefors) med förslag att utvidga verksamheten till ett forum omfattande alla problem inom bergbrytning, främst borrning och sprängning.

1954
 – Kommittén ’återupplivades’ och härifrån räknar vi födelsen av dess fortsatta syfte och målsättning.

1957 – Namnet på Hårdmetallkommittén ändrades till Bergsprängningskommittén. Detta diskussionsmöte ägde rum i Gyttorp på inbjudan av Nitroglycerin AB.

1961 – Bergsprängningskommitténs Förtroenderåd etableras.

2014 – Bergsprängningskommitténs Styrelse etableras

2014 – Bergsprängningskommitténs första årsmöte äger rum den 22 oktober

2017 – Bergsprängningskommittén byter namn till Svenska Bergteknikföreningen och utökar samarbetet med Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo). Första årsmötet hålls den 27 april.

Ordförandeposter
1954 - 1980 Ingvar Janelid 
1980 - 1997 Sven Gunnar Bergdahl
1997 - 2007 Roger Holmberg
2007 - 2014 Örjan Wolff
2014 - 2020 Robert Sturk 

2020 - Nuvarande ordförare är Per Vedin

Föreningens kanslichefer
1946 - 1961 Åke Kallin
1961 - 1985 Tore Bjarnekull
1985 - 1992 Lennart Ottosson
1992 - 1996 Sven Gunnar Bergdahl (arbetande ordf)
1996 - 2007 Annica Nordmark
2007 - 2016 Eva Rydén
2016 - 2019 Kajsa Lindhe

2019 - Nuvarande kanslichef är Therese Lindgren


Årsmöten
Av okänd anledning genomfördes inte något årsmöte 1962. Bergsprängningskommitténs Diskussionsmöte firar därför sitt 50:e år 2005. Protokollen från samtliga årsmöten finns bevarade på kansliet.