Historik

Bergspr_sammantr_1958.JPG

De stora stålföretagen inledde 1946 ett unikt samarbete i Hårdmetallkommittén, för att utveckla hårdmetallskär för bergborrning. Detta samarbete kröntes med framgång. Efter en tid av overksamhet ombildades kommittén 1957 till Bergsprängningskommittén, då man fann att man behövde ett forum för kunskapsutbyte för hela bergsprängningsbranschen. Detta har senare kommit att omfatta all teknik som rör undermarksbyggande i berg. (Se vidare under Historik). Från och med 1 juli 2017 har Bergsprängningskommittén officiellt bytt namn till Svenska Bergteknikföreningen efter utökat samarbete med Stiftelsen Bergteknisk Forskning och för ytterligare breddning av verksamheten.

1945 – Hårdmetallborrar såg ut att komma att ha en utvecklingspotential inom bergbrytningen. Insikten stod klar för dåvarande generaldirektören på Vattenfall, Valdemar Borgquist och hans gode vän bruksdisponenten Hjalmar Åselius i Fagersta. Kontakt togs med Carl-Heinz Fränkel samt Åke Kallin.

1946 – Det första sammanträdet i Hårdmetallkommittén. Medlemmar var: Stockholm Stads Gatukontor, Vattenfall, Skånska Cementgjuteriet, Boliden och Sydkraft.

1951 – Arbetet inom kommittén hade avstannat allteftersom hårdmetallerna förbättrats.

1953
 – Kommittén kontaktades av Nitro Nobel (Carl-Hugo Johansson och Ulf Langefors) med förslag att utvidga verksamheten till ett forum omfattande alla problem inom bergbrytning, främst borrning och sprängning.

1954
 – Kommittén ’återupplivades’ och härifrån räknar vi födelsen av dess fortsatta syfte och målsättning.

1957 – Namnet på Hårdmetallkommittén ändrades till Bergsprängningskommittén. Detta diskussionsmöte ägde rum i Gyttorp på inbjudan av Nitroglycerin AB.

1961 – Bergsprängningskommitténs Förtroenderåd etableras.

2014 – Bergsprängningskommitténs Styrelse etableras

2014 – Bergsprängningskommitténs första årsmöte äger rum den 22 oktober

2017 – Bergsprängningskommittén byter namn till Svenska Bergteknikföreningen och utökar samarbetet med Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo). Första årsmötet hålls den 27 april.

Ordförandeposter
1954 - 1980 Ingvar Janelid 
1980 - 1997 Sven Gunnar Bergdahl
1997 - 2007 Roger Holmberg
2007 - 2014 Örjan Wolff
2014 - 2020 Robert Sturk 

2020 - Nuvarande ordförare är Per Vedin

Föreningens kansliansvariga, kanslichefer och generalsekreterare
1946 - 1961 Åke Kallin
1961 - 1985 Tore Bjarnekull
1985 - 1992 Lennart Ottosson
1992 - 1996 Sven Gunnar Bergdahl (arbetande ordf)
1996 - 2007 Annica Nordmark
2007 - 2016 Eva Rydén
2016 - 2019 Kajsa Lindhe
2019 - 2021 Therese Lindgren
2021 - 2022 Minna Martikainen

2022 - Nuvarande Anna Henriksson


Årsmöten
Av okänd anledning genomfördes inte något årsmöte 1962. Bergsprängningskommitténs Diskussionsmöte firar därför sitt 50:e år 2005. Protokollen från samtliga årsmöten finns bevarade på kansliet.