GDPR - Dataskyddsförordningen

regulation-3246979_1280.jpg

Personuppgiftshanteringen på Svenska Bergteknikföreningens hemsida http://svbergteknik.se/ sker i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR - General Data Protection Regulation).

Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Personuppgiftsansvarig är Svenska Bergteknikföreningen, organisationsnummer: 802000-3144.

Dataskyddsförordningen stärker rättigheterna för enskilda personer, bland annat ställs strängare krav på att företag och andra organisationer ska informera om hur personuppgifter hanteras.

Dina rättigheter

* Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi lagrar, hur länge och varför vi gör det
* Du kan begära rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter
* Vi ber inte om fler personuppgifter än nödvändigt
* Vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt
* Vi informerar dig om varför vi samlar in vissa personuppgifter, exempelvis vid konferensanmälningar

Svenska Bergteknikföreningens Integritetspolicy

Läs mer om dina rättigheter på datainspektionens hemsida.

Välkommen att kontakta kansliet vid eventuella frågor: info@svbergteknik.se